شركت شميم انديشه
شركت شميم انديشه در سال 1379 با هدف انجام پروژه هاي نورپردازي حرفه اي در ايران تاسيس گرديد و بعنوان نمايندگي انحصاري كمپاني studio due و nova light ايتاليا در ايران از ابتدا تا كنون فعاليت مي نمايد و در اين چند سال با طراحي و اجراي چندين پروژه بزرگ نورپردازي توانسته است گام مهمي در جهت نشر فرهنگ نورپردازي در سراسر ايران بردارد. بعنوان نمونه پروژه هاي بزرگ نورپردازي ساختمان بيمه دانا، ساختمان مركزي بانك صادرات (برج سپهر) و نورپردازي ميدان آزادي در جشنها و مراسم مختلف و سد كارون 3 و ... را مي توان نام برد. شركت شميم انديشه با مطالعه و تحقيق توانسته در راستاي طرح جايگزيني چراغهاي LED به جاي چراغهاي پر مصرف را با توليد چند چراغ به انجام رساند و هم اكنون آمادگي ارائه طراحي و توليد هر نوع چراغ LED جهت جايگزيني با چراغهاي پرمصرف قديمي را دارد.
      
فعاليتهاي اين شركت بشرح ذيل مي باشد:
  1. نمايندگي انحصاري كمپاني هاي studio due و nova light ايتاليا در ايران
  2. مشاوره و طراحي و اجراي نورپردازي حرفه اي
  3. طراحي و توليد چراغهاي LED در ايران


شركت شميم انديشه
مشاور و مجري نورپردازي حرفه اي

Shamim Andisheh co.
Professional Lighting Systems