شرکت نورپردازی شمیم اندیشه
شرکت نورپردازی شمیم اندیشه

پروژکتورهای آسمانی

پروژکتورهای آسمانی
پروژکتورهای آسمانی
پروژکتورهای آسمانی
پروژکتورهای آسمانی
سینگل 1200
ساخت کمپانی Nova Light
دشارژ GS/1200W HMI لامپ
230 ولت ولتاژ
31 کیلو گرم وزن
20 درجه زاویه چرخش بیم نوری
3 تا 4 کیلومتر فاصله رویت شعاع نوری در تاریکی مطلق
پروژکتورهای آسمانی
سینگل مکس 4000
ساخت کمپانی Nova Light
دشارژ DE/4000W HTI لامپ
230 ولت ولتاژ
89 کیلو گرم وزن
20 درجه زاویه چرخش بیم نوری
10 تا 15 کیلومتر فاصله رویت شعاع نوری در تاریکی مطلق
پروژکتورهای آسمانی
بوستر 2500
ساخت کمپانی Nova Light
دشارژ 2500W HMI لامپ
57 کیلو گرم وزن
پروژکتورهای آسمانی
بوستر 4000
ساخت کمپانی Nova Light
دشارژ DE/4000W HTI یا GS لامپ
220 ولت ولتاژ
68 کیلو گرم وزن
10 تا 40 درجه زاویه چرخش بیم نوری
8 تا 10 کیلومتر فاصله رویت شعاع نوری در تاریکی مطلق
0 تا 180 درجه زاویه از افق
پروژکتورهای آسمانی
اسپیس فلاور 3000
ساخت کمپانی Studio due ایتالیا
STI0 3000 W لامپ
مجهز به سیستم حرارتی  
50 کیلو گرم وزن
150 درجه حرکت دورانی افقی
  بدنه واتر پروف
باز و بسته شدن و چرخش سه دایره متشکل از 12 شعاع نوری افکت
7 کیلومتر فاصله رویت شعاع نوری در تاریکی مطلق
230 - 240 ولت ولتاژ
مصرف انرژی 3000 وات
68 cm طول
45 cm عرض
77 cm ارتفاع
پروژکتورهای آسمانی
دمیناتور 6600
ساخت کمپانی Studio due ایتالیا
HIMD 6600 W لامپ
مجهز به سیستم حرارتی  
80 کیلو گرم وزن
150 درجه چرخش افقی
  بدنه واتر پروف
باز و بسته شدن و چرخش دو دایره متشکل از 12 شعاع نوری افکت
11 کیلومتر فاصله رویت شعاع نوری در تاریکی مطلق
230 - 240 ولت ولتاژ
مصرف انرژی 7000 وات
90 cm طول
52 cm عرض
102 cm ارتفاع
پروژکتورهای LED پروژکتورهای آسمانی پروژکتورهای کالر چنجر چراغهای خیابانی پنل های LED سقفی سنگ نورانی سولار - سیستم روشنایی خورشیدی
   
پروژکتورهای آسمانی پروژکتورهای آسمانی پروژکتورهای آسمانی
پروژکتورهای آسمانی
پروژکتورهای آسمانی
سینگل 1200
ساخت کمپانی Nova Light
سینگل مکس 4000
ساخت کمپانی Nova Light
دشارژ GS/1200W HMI لامپ
230 ولت ولتاژ
31 کیلو گرم وزن
20 درجه زاویه چرخش بیم نوری
3 تا 4 کیلومتر فاصله رویت شعاع نوری در تاریکی مطلق
دشارژ DE/4000W HTI لامپ
230 ولت ولتاژ
89 کیلو گرم وزن
20 درجه زاویه چرخش بیم نوری
10 تا 15 کیلومتر فاصله رویت شعاع نوری در تاریکی مطلق
   
booster 2500
booster 4000
بوستر 2500
ساخت کمپانی Nova Light
بوستر 4000
ساخت کمپانی Nova Light
دشارژ 2500W HMI لامپ
57 کیلو گرم وزن
دشارژ DE/4000W HTI یا GS لامپ
220 ولت ولتاژ
68 کیلو گرم وزن
10 تا 40 درجه زاویه چرخش بیم نوری
8 تا 10 کیلومتر فاصله رویت شعاع نوری در تاریکی مطلق
0 تا 180 درجه زاویه از افق
   
flower 3000
deminator 6600
اسپیس فلاور 3000
ساخت کمپانی Studio due ایتالیا
دمیناتور 6600
ساخت کمپانی Studio due ایتالیا
STI0 3000 W لامپ
مجهز به سیستم حرارتی  
50 کیلو گرم وزن
150 درجه حرکت دورانی افقی
  بدنه واتر پروف
باز و بسته شدن و چرخش سه دایره متشکل از 12 شعاع نوری افکت
7 کیلومتر فاصله رویت شعاع نوری در تاریکی مطلق
230 - 240 ولت ولتاژ
مصرف انرژی 3000 وات
68 cm طول
45 cm عرض
77 cm ارتفاع
HIMD 6600 W لامپ
مجهز به سیستم حرارتی  
80 کیلو گرم وزن
150 درجه چرخش افقی
  بدنه واتر پروف
باز و بسته شدن و چرخش دو دایره متشکل از 12 شعاع نوری افکت
11 کیلومتر فاصله رویت شعاع نوری در تاریکی مطلق
230 - 240 ولت ولتاژ
مصرف انرژی 7000 وات
90 cm طول
52 cm عرض
102 cm ارتفاع

برای آشنایی بیشتر از نحوه ی نورپردازی پروژکتور آسمانی ویدیوی زیر را مشاهده فرمایید