شرکت نورپردازی شمیم اندیشه
شرکت نورپردازی شمیم اندیشه

چراغهای خیابانی ال ای دی

پروژکتورهای LED پروژکتورهای آسمانی پروژکتورهای کالر چنجر چراغهای خیابانی چراغ هایLED سقفی سنگ نورانی سولار - سیستم روشنایی خورشیدی
این چراغها مخصوص تامین روشنایی معابر، خیابان ها و بزرگراه ها می باشد .
چراغهای خیابانی چراغهای خیابانی چراغهای خیابانی
چراغهای خیابانی چراغهای خیابانی چراغهای خیابانی
قیمت (تومان) مناسب جهت ارتفاع مصرف برق نام چراغ
- 6 متر 42 W LED 35
- 9 متر 50W LED42
- 12 متر 67W LED56


منحنی نور (LED 42)
منحنی نور (LED 42) منحنی نور (LED 42) منحنی نور (LED 42) منحنی نور (LED 42) منحنی نور (LED 42) منحنی نور (LED 42) منحنی نور (LED 42) منحنی نور (LED 42) منحنی نور (LED 42)
منحنی نور (LED 42) منحنی نور (LED 42) منحنی نور (LED 42)
منحنی نور (LED 42) منحنی نور (LED 42) منحنی نور (LED 42)
منحنی نور (LED 42) منحنی نور (LED 42) منحنی نور (LED 42)
                 
پلاگ این (LED 42)