نورپردازی نمای برج میلاد


نورپردازی نمای برج میلادنورپردازی نمای برج میلاد

در بهمن سال 83 هنوز این برج در حال ساخت بود و برای جشن های پیروزی انقلاب، شهرداری در صدد نورپردازی نمای این برج قرار گرفت و همچنین شرایط ایمنی این برج اجازه هیچ کاری را نمی داد.

طراحان نورپردازی شرکت ما توانستند با استفاده از پروژکتور های آسمانی و کالر چنجر که تا ارتفاع 250 متر را نورپردازی می کرد اقدام به نورپردازی نمای این برج برای چند شب بصورت موقت نمایند.