نورپردازی ساختمان هتل کوثر


نورپردازی ساختمان هتل کوثرنورپردازی ساختمان هتل کوثر

نورپردازی نمای هتل کوثر که کاربری آن برای اسکان مسافران است طراحان نورپردازی ما را وا داشت که بدون مزاحمت و خیرگی نور به مسافران و همچنین بدون انعکاس نور در اتاق ها که موجب بر هم زدن آرامش مسافران این هتل می شد، بر روی نمای بیرونی این ساختمان از پروژکتور های تابش ملایم و از دو طیف سفید و امبر (Amber) استفاده نمایند تا علاوه بر نورپردازی این ساختمان و شاخص نمودن آن محیطی آرام و دلنشین را برای مسافران این هتل تامین کنند.