نورپردازی ساختمان پتروپارس

ساختمان چند طبقه پتروپارس که در مجاورت بخش صنعتی عسولیه می باشد و دارای چند وجه و چشم انداز بسیار مناسبی است که می توان به این اشاره کرد که یکی از وجوه این برج در جنوب از سمت دریای خلیج فارس نشان دهنده عظمت و فعالیت این منطقه است و بسیار دارای اهمیت می باشد، طراحی نورپردازی نمای این ساختمان توسط طراحان نورپردازی ما با استفاده از پروژکتور های غول پیکر کالرچنجر صورت گرفت. بطوریکه نورپردازی نمای این ساختمان مرتفع هم از طرف خشکی و هم از طرف دریا زیبایی و عظمت این برج را نمایان می کرد.

برای دریافت مشاوره نورپردازی با ما تماس بگیرید.