نورپردازی میدان جهاد کرمانشاه

معماری ویژه المان های وسط میدان این امکان را به طراحان ما داد که از شکستگی های المان برای استفاده از نور های رنگی از زوایای مختلف جهت نورپردازی بهره گیرند.

برای دریافت مشاوره نورپردازی با ما تماس بگیرید.