نورپردازی میدان فاطمی

میدان فاطمی (جهاد) تهران دارای چهار آبنما در چهار گوشه میدان است. جهت نورپردازی موقت آن از پروژکتور های کالر چنجر استفاده کردیم، به این صورت که نور را از بیرون آبنما برروی آبشار تاباندیم. برای نورپردازی فضای سبز میدان نیز طوری عمل کردیم که خیرگی برای رانندگان بوجود نیاید.

برای دریافت مشاوره نورپردازی با ما تماس بگیرید.