نورپردازی ورزشگاه بانک ملت

برای روشنایی سالن ورزشی این ورزشگاه از چراغ های LED استفاده شد و با این روش توانستیم نور مورد نیاز این سالن با انرژی بسیار کم تامین نماییم.

برای دریافت مشاوره نورپردازی با ما تماس بگیرید.