نورپردازی ارگ راین کرمان

برای نورپردازی نمای برج و بارو ارگ راین که از مصالح کاه گل می باشد طراحان نورپردازی ما را وا داشتند که با استفاده از نور امبر (Amber) بدون آسیب زدن به بافت قدیمی این بنا که برای شرکت ما بسیار مهم بود، تداعی گر معماری قدیم این بنا باشد و با استفاده از چراغ های متال هالید نورپردازی مناسبی بروی نمای آن انجام گرفت.

آخرین مطالب بلاگ شمیم اندیشه

برای دریافت مشاوره نورپردازی با ما تماس بگیرید.