افتخارات و گواهینامه‌های شمیم اندیشه

گواهی نامه عضویت در انجمن صنفی سازندگان چراغ روشنایی

تقدیر از شرکت شمیم اندیشه به عنوان تنها شرکت پیشرو در نورپردازی حرفه ای در اولین سمینار نورپردازی در سال 81 از طرف سازمان زیبا سازی تهران

گواهینامه نماینده انحصاری کمپانی Studio Due ایتالیا در ایران

گواهینامه نماینده انحصاری کمپانی NovaLight ایتالیا در ایران

گواهینامه نماینده رسمی کمپانی Griven ایتالیا در ایران

گواهینامه نماینده انحصاری کمپانی Genius ایتالیا در ایران

تقدیر از شرکت شمیم اندیشه توسط شهرداری شهر آمل بابت نورپردازی سطح شهر آمل و پل معلق

تقدیر از شرکت شمیم اندیشه از شهرداری شهر نوبندگان بابت نورپردازی سطح شهر نوبندگان

گواهینامه نماینده انحصاری کمپانی Studio Due ایتالیا در ایران

تقدیر از شرکت شمیم اندیشه از شهرداری شهرستان بیجار بابت نورپردازی سطح شهرستان بیجار

همایش بین المللی نورپردازی شهری

برخی از پروژه‌های شمیم اندیشه