افتخارات و گواهینامه‌های شمیم اندیشه

گواهی نامه عضویت در انجمن صنفی سازندگان چراغ روشنایی

تقدیر از شرکت شمیم اندیشه به عنوان تنها شرکت پیشرو در نورپردازی حرفه ای در اولین سمینار نورپردازی در سال 81 از طرف سازمان زیبا سازی تهران