ارائه خدمات گسترده نورپردازی و روشنایی

روشنایی خارجی

ما در زندگی همواره به نور احتیاج داریم. بدون نور قادر به مشاهده زیبایی‌های خلقت نیستیم و حتی بدون نور مناسب آرامش نداریم و احساس ناامنی می‌کنیم. در نتیجه ما نه تنها در زندگی خود به نور احتیاج داریم بلکه نور باید کافی و مناسب برای آن محیط باشد. برای تأمین روشنایی مناسب باید پارامترهای زیادی مانند ...

روشنایی داخلی

یکی از خدمات شرکت شمیم اندیشه روشنایی داخلی است. منظور از روشنایی داخلی تأمین نور مناسب برای محیطی است که در آن حضور داریم و با توجه به کاربردی که آن محیط برای ما دارد تعیین می‌شود مانند: روشنایی مراکز تجاری، روشنایی کارخانجات و سالن‌های تولید، روشنایی مراکز اداری و …

نورپردازی داخلی

یکی از خدمات شرکت شمیم اندیشه نورپردازی و روشنایی داخلی ساختمان‌ها است. در ابتدا این نکته را باید خاطر نشان کرد که کاربرد نورپردازی داخلی با روشنایی داخلی بسیار متفاوت است که هر دو از تخصص‌های شرکت نورپردازی شمیم اندیشه است. نورپردازی داخلی به این معنی است که ...

نورپردازی نمای ساختمان

هنگامی که هوا روشن است ما به واسطه نور طبیعی روز قادر به درک زیبایی‌های معماری و محیطی هستیم و می توانیم آن ها را مشاهده و حس کنیم. اما به محض شروع تاریکی دیگر قادر به درک این زیبایی‌ها نیستیم و اثر خالق این زیبایی‌ها ناپدید می‌شود. این موضوع را می‌توانیم به معماری ساختمان‌ها هم تعمیم دهیم. یک ساختمان در طول روز آن چیزی است...

نورپردازی فضا سبز و ویلا

یکی از فضاهایی که با نورپردازی بر زیبایی‌اش افزوده می‌شود فضای سبز است. همانطور که نورپردازی اصولی فضای سبز می‌تواند باعث زیبایی شود، اگر درست و اصولی انجام نگیرد باعث نازیبایی و حتی تخریب فضای سبز می‌گردد. در نورپردازی فضای سبز باید توجه شود که محل نصب و قرارگیری چراغ به گونه‌ای باشد که باعث تخریب آن گیاه نشود. چون گیاه به طور...

برخی از پروژه‌های شمیم اندیشه