نورپردازی برج آزادی

قدمت و معماری خاص برج آزادی تهران و شاخص بودن آن در اذهان عمومی طی مدت چند دهه، موجب شد که مسئولین شهر به نورپردازی این بنای تاریخی توجه کنند.

کار فرمایان شهرداری با مراجعه به شرکت ما که آن زمان جزء نادر شرکت هایی بود که پروژکتور هایی با توان بالا را دارا بود و میتوانست ارتفاع این برج بلند را نورپردازی نماید، درخواست طراحی و نورپردازی نمای این برج را نمودند؛ با نورپردازی نمای این برج، این بنا در میان سایر المان های شهر تهران شاخص می شد و این نیز درخواست کارفرمایان شهرداری بود.

نورپردازی نمای این برج و حتی انعکاس نور در آسمان توجه طراحان نورپردازی در شرکت ما را بر آن داشت که با پیشنهاد شرکت ما نورپردازی نما و نورپردازی در آسمان این برج بصورت موقت باشد و فقط در مراسم و جشن های ملی و مذهبی انجام گیرد.

از این رو با استفاده از پروژکتور های آسمانی و پروژکتور های کالر چنجر سیتی کالر ساخت شرکت استودیو دوا ایتالیا تا حدودی توانست نظر معماران نور را تامین نماید.

آخرین مطالب بلاگ شمیم اندیشه

برای دریافت مشاوره نورپردازی با ما تماس بگیرید.