نورپردازی ساختمان بیمه دانا

موقعیت مکانی ساختمان بیمه دانا و چشم انداز بسیار خوب این برج از چند بزرگراه، مخصوصا دید از شرق به غرب بزرگراه همت و همچنین نیاز به تبلیغات این شرکت بیمه در بین سایر شرکت های بیمه موجب شد که مدیران این شرکت به فکر نشان دادن و شاخص کردن این ساختمان باشند بنابراین به درخواست نورپردازی این برج را از شرکت ما کردند. از چهار وجه نمای این ساختمان سه وجه آن هم چشم انداز مناسبی داشته و هم نمای این ساختمان سفید بود و همچنین سطوح با مقطع عرضی در 10 طبقه ساختمان موجب شد طراحان نورپردازی این شرکت با در نظر گرفتن سیستم های پروژکتور های کالر چنجر به طوری که هم سطوح را بصورت فلت نشان دهند و هم بتوانند در انتهایی ترین طبقه پوشش نوری را فرا گیرد به اجرای نورپردازی این ساختمان اقدام کنند. بعد از اجرای نورپردازی ساختمان بیمه دانا، زیبایی این ساختمان دو چندان شد بطوریکه مدیران این شرکت در صدد بودند که هیچ شبی از نورپردازی ساختمان بی بهره نمانند زیرا هم زیبایی بسیاری داشت و هم تبلیغات بسیار خوبی برای این شرکت بوجود آورده بود.

آخرین مطالب بلاگ شمیم اندیشه

برای دریافت مشاوره نورپردازی با ما تماس بگیرید.