نورپردازی معبد آناهیتا

آثار بجا مانده از معبد اناهیتا که بیانگر قدمت چند هزار ساله است همراه با باور های دینی مردمان آن زمان و همچنین وجود آتشکده در دوران مختلف، طراحان نورپردازی ما را بر آن داشت که با استفاده از نور های زرد و نارنجی که نشان دهنده آتش و مجسم نمودن ستونهای آن ها است، طراحی و نورپردازی نمای این معبد را انجام دهند.

برای دریافت مشاوره نورپردازی با ما تماس بگیرید.