نورپردازی موزه رضا عباسی

آثار فرهنگی هنری نفیس در موزه رضا عباسی و اثرات نور های مضر به این آثار موجب شد که طراحان نورپردازی شرکت ما برای اولین بار در ایران با استفاده از سیستم های LED که کمترین اثر سو را بر روی آثار تاریخی و هنری در موزه را دارد استفاده نمایند.

طراحان نورپردازی ما سعی کردند اشیاء و سطوح آثار را برای تمرکز نور بر روی آن ها در نظر بگیرند و از نور های اضافی در سایر بخش ها بکاهند بطوریکه برای بینندگان، اشیاء به وضوح مشاهده شوند.

برای دریافت مشاوره نورپردازی با ما تماس بگیرید.