روشنایی خارجی

ما در زندگی همواره به نور احتیاج داریم. بدون نور قادر به مشاهده زیبایی‌های خلقت نیستیم و حتی بدون نور مناسب آرامش نداریم و احساس ناامنی می‌کنیم. در نتیجه ما نه تنها در زندگی خود به نور احتیاج داریم بلکه نور باید کافی و مناسب برای آن محیط باشد.

برای تأمین روشنایی مناسب باید پارامترهای زیادی مانند میزان شار نوری، شدت نور، خیرگی و… در نظر گرفته شود و محاسبات مربوط انجام شود.

یکی از خدمات شرکت ما تأمین روشنایی خارجی است. منظور از روشنایی خارجی، صورتی از روشنایی است که ما برای محیط بیرونی و عمومی در نظر داریم، برای مثال روشنایی خیابان‌ها و معابر، روشنایی محوطه‌ها، روشنایی شهرک‌های صنعتی و مسکونی و روشنایی پارک‌ها. شرکت شمیم اندیشه این توانایی را دارد که روشنایی مناسبی برای این نوع از محیط‌ها تأمین نماید و همیشه این نکته را در نظر داریم که باید در کنار انجام این خدمت، در بهینه سازی مصرف انرژی و هزینه‌ها کوشش به عمل آوریم.