روشنایی داخلی

یکی از خدمات شرکت شمیم اندیشه روشنایی داخلی است.

منظور از روشنایی داخلی تأمین نور مناسب برای محیطی است که در آن حضور داریم و با توجه به کاربردی که آن محیط برای ما دارد تعیین می‌شود مانند: روشنایی مراکز تجاری، روشنایی کارخانجات و سالن‌های تولید، روشنایی مراکز اداری و ….

شرکت شمیم اندیشه با استفاده از دانش و تجربه‌ای که در 20 سال فعالیت خود به دست آورده قادر است که برای روشنایی داخلی محیط‌های گوناگون نور مناسبی تامین کند. این خدمت با انجام محاسبات مهندسی روشنایی و طراحی و تولید چراغ‌های مناسب برای به کارگیری در آن فضا انجام می‌گیرد تا ضمن تأمین نور مناسب، در مصرف انرژی و هزینه صرفه جویی به عمل آید.

توصیه‌های روشنایی سازی