نورپردازی داخلی

یکی از خدمات شرکت شمیم اندیشه نورپردازی و روشنایی داخلی ساختمان‌ها است.

در ابتدا این نکته را باید خاطر نشان کرد که کاربرد نورپردازی داخلی با روشنایی داخلی بسیار متفاوت است که هر دو از تخصص‌های شرکت نورپردازی شمیم اندیشه است. نورپردازی داخلی به این معنی است که با استفاده از هنر، تکنیک‌ها و تجربه‌هایی که این شرکت در طی 20 سال تجربه به دست آورده است بتوان فضا را لطیف کرد و با بازی با سایه روشن‌ها و جلوه‌های بصری هیجان و جلوه‌های نورپردازی زیبایی را به نمایش درآورد.

اما مهندسی روشنایی به این معنی است که با استفاده از چراغ‌های در نظر گرفته شده و مهندسی و محاسباتی که با نرم افزارهای روشنایی مانند Dialux و … انجام شده است، نور مورد نیاز را برای محیط با توجه به کاربری آن و مناسب با CRI و دمای رنگ مناسب تامین نماییم.

انواع نورپردازی های داخل خانه
تاثیر بازی رنگ و نور بر اتاق ها