نورپردازی فضای سبز و ویلا

یکی از فضاهایی که با نورپردازی بر زیبایی‌اش افزوده می‌شود فضای سبز است.  همانطور که نورپردازی اصولی فضای سبز می‌تواند باعث زیبایی شود، اگر درست و اصولی انجام نگیرد باعث نازیبایی و حتی تخریب فضای سبز می‌گردد. در نورپردازی فضای سبز باید توجه شود که محل نصب و قرارگیری چراغ به گونه‌ای باشد که باعث تخریب آن گیاه نشود. چون گیاه به طور مداوم در معرض آبیاری قرار دارد بنابراین رطوبت آن محل زیاد است و در صورت استفاده از چراغ نامناسب و نامرغوب عمر آن چراغ کوتاه و باعث افزایش هزینه اعم از هزینه تعویض و تعمیر برای آن محل می‌شود. پس باید دقت داشت اگر چه می‌توان با هزینه کمتر چراغی برای آن محل تهیه کرد ولی این به معنای کاهش هزینه‌های کلی شما نیست. این هزینه کوتاه مدت است که کم می‌شود و در آینده ممکن است متحمل هزینه های جانبی شوید در نتیجه هر کاهش هزینه‌ای موثر نیست.

نورپردازی فضای سبز ممکن است جهت زیبایی و یا روشنایی برای ایجاد امنیت در آن منطقه انجام شود. پس کاربردهای گوناگونی وجود دارد که باید در هنگام طراحی نورپردازی به آن توجه کرد.

یکی از خدمات ما طراحی و اجرای نورپردازی مناسب برای فضای سبز (Landscape Lighting) و نورپردازی ویلاها و آبنماها است که به طور اصولی و علمی آن را به اجرا درآورده تا موجب رضایت کارفرما و سربلندی شرکت ما باشد

مقدمه ای بر نورپردازی پارك ها